Day

12 grudnia, 2022
Niniejszym informujemy, że w poniższym zakresie dokonano zmiany minimalnych wymagań dla pomp do c.w.u. Było: Minimalny wymagany współczynnik wg (A15W10-55) COP 3,2 Jest: Minimalny wymagany współczynnik wg (A15W10-55) COP 2,9 Było: Średni pobór mocy elektrycznej przez pompę ciepła musi wynosić maksymalnie 430 W Jest: Średni pobór mocy elektrycznej przez pompę ciepła musi wynosić maksymalnie 490...