Informacja o zmianie minimalnych wymagań dla pomp do c.w.u.

Niniejszym informujemy, że w poniższym zakresie dokonano zmiany minimalnych wymagań dla pomp do c.w.u.

Było:

Minimalny wymagany współczynnik wg (A15W10-55) COP 3,2

Jest:

Minimalny wymagany współczynnik wg (A15W10-55) COP 2,9

Było:

Średni pobór mocy elektrycznej przez pompę ciepła musi wynosić maksymalnie 430 W

Jest:

Średni pobór mocy elektrycznej przez pompę ciepła musi wynosić maksymalnie 490 W

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.