Strona projektu

Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Ożarowice, w imieniu i na Państwa rzecz, przystąpiła do realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”. Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej i zaangażowaniu środków z budżetu Gminy Ożarowice, w Państwa domach wkrótce zostaną zamontowane odnawialne źródła energii: instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, solary i kotły na biomasę.

W listopadzie br. została przeprowadzona wstępna weryfikacja wniosków o uczestnictwo w projekcie. Natomiast w najbliższych dwóch miesiącach Operator Projektu – firma ECOEN Consult Sp. z o.o. – przeprowadzi bezpośrednią (telefoniczną) weryfikację wniosków uczestnictwa w projekcie, m.in. aby potwierdzić aktualność Państwa zgłoszeń. Prosimy o ścisłą współpracę, ponieważ kolejne etapy wdrażania projektu są od siebie zależne.

Po zakończeniu weryfikacji niezwłocznie przystąpimy do podpisywania umów z Mieszkańcami o powierzenie grantu.

Wszelkie informacje i dokumenty będą przekazywane na bieżąco, odpowiednio do postępu realizacji projektu.

Ewentualne pytania odnośnie do projektu prosimy przesyłać do Operatora Projektu na adres kontakt@ozeozarowice.pl.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w okresie realizacji projektu planowany jest nabór uzupełniający.

 

Dofinansowanie

22 761 031,39 zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.

1 197 949,02 zł pochodzi z budżetu Gminy Ożarowice.

Okres realizacji

Projekt będzie z założenia realizowany do czerwca 2022 r.

Zakres projektu

Co zostanie wykonane w ramach projektu?
0
Instalacje fotowoltaiczne
0
Instalacji pomp ciepła
0
Instalacji solarnych
0
Kotłów na biomasę
Biuro projektu:

ECOEN Consult Sp. z o.o. 

ul. Centralna 5

42-625 Pyrzowice

Biurowiec Małej i Średniej Przedsiębiorczości (pokój nr 113)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30

Czwartek: 7:30 – 17:00

Kontakt:

Telefon: (32) 494 76 60, (32) 494 76 61

E-mail: kontakt@ozeozarowice.pl

 

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.