Dokumenty dla mieszkańców

Regulamin naboru

Poniżej został zamieszczony nowy regulamin przeprowadzenia naboru oraz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”. Regulamin został przyjęty zarządzeniem nr WG.0050.559.2021 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 lutego 2021 roku. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników projektu: tych, którzy złożyli deklarację udziału w latach 2017-2018 oraz tych, którzy będą brać udział w naborach uzupełniających w latach 2021-2022 ogłaszanych przez Grantodawcę.

Załączniki do zapytania ofertowego

Dokumenty przykładowe

Dokumenty rozliczeniowe