Day

28 kwietnia, 2022
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że po uwzględnieniu i przesunięciu osób z list rezerwowych na listy podstawowe istnieje możliwość otwarcia naboru uzupełniającego w następującym zakresie: Instalacja PV (fotowoltaika) – 33 wolnych miejsc,Instalacja solarna – 73 wolnych miejsc,Powietrzna pompa c.w.u. – 12 wolnych miejsc,Kocioł na biomasę –...