Day

1 lipca, 2021
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby z naboru 2017-2018, które posiadają dokumentację sytuacyjno-techniczną i nie składały deklaracji w naborze uzupełniającym 2021, a są zakwalifikowane w projekcie na instalację pompy C.O + C.W.U lub kocioł na biomasę, proszone są o pobranie ze strony operatora „Karty inwentaryzacyjnej”...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby, które zgłosiły się do projektu w drugim naborze (2021 r.) i zostały zakwalifikowane, proszone są o pobranie ankiety (załącznik nr 3 do Regulaminu) i jej rzetelne wypełnienie w celu wykonania wymaganego opracowania sytuacyjno-technicznego. Następnie należy dokonać wpłaty w wysokości...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby, które zgłosiły się do projektu w pierwszym naborze (2017-2018) i zostały zakwalifikowane, a nie posiadają opracowań sytuacyjno-technicznych, proszone są o pobranie ankiety (załącznik nr 3 do Regulaminu) i jej rzetelne wypełnienie w celu wykonania wymaganego opracowania sytuacyjno-technicznego. Następnie należy...