Informacja dla grantobiorców wstępnie zakwalifikowanych w 2. naborze

Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby, które zgłosiły się do projektu w drugim naborze (2021 r.) i zostały zakwalifikowane, proszone są o pobranie ankiety (załącznik nr 3 do Regulaminu) i jej rzetelne wypełnienie w celu wykonania wymaganego opracowania sytuacyjno-technicznego.

Następnie należy dokonać wpłaty w wysokości 200,00 zł brutto, w tym VAT 23%, za konieczne opracowanie sytuacyjno-techniczne na konto:

ECOEN CONSULT Sp. o.o.

ul. Centralna 5

42-625 Pyrzowice

w ING Bank Śląski

nr konta 06 1050 1230 1000 0090 9661 2545

Rzetelnie wypełnioną ankietę wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty, w kwocie 200 zł, należy złożyć biurze Operatora projektu. Zużycie energii prosimy podawać za pełny rok kalendarzowy, gdzie może być to rok 2020 lub II połowa 2020 roku i I połowa 2021 roku.  Ponadto prosimy o dostarczenie rachunków za energię elektryczną do wglądu, w celu weryfikacji podawanego zużycia energii.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.