Informacja o zmianie minimalnych wymagań dla kotłów na biomasę

Informujemy, że dokonano aktualizacji załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – „Minimalne wymagania stawiane instalacjom” w zakresie parametrów kotła na biomasę.

Zaktualizowany dokument można pobrać w zakładce Dokumenty dla mieszkańców.

Aktualizacji dokonano w poniższym zakresie:

BYŁOJEST
Sprawność nominalna nie mniejsza niż 90,6%,Sprawność nominalna nie mniejsza niż 88%
Kotły na biomasę powinny być podłączone przez zespoloną armaturę hydrauliczną (wykonaną z korpusu np. żeliwnego z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym, pompą obiegową, zaworem zwrotnym, kulowych zaworów odcinających oraz tarczowych termometrów)Kotły powinny współpracować z instalacją centralnego ogrzewania poprzez zastosowanie niezbędnej armatury z wykorzystaniem między innymi zaworów, pompy obiegowej, zaworów zwrotnych, czujników temperatury  
Maksymalne ciśnienie robocze kotła wynosi 0,18 MPaMaksymalne ciśnienie robocze kotła winno być zabezpieczone zaworem bezpieczeństwa na poziomie nie większym niż 0,3 Mpa
Zasobnik wykonany z blachy malowanej proszkowo,Zasobnik wykonany z blachy malowanej proszkowo lub inną metodą malowania gwarantującą trwałość powłoki
Obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralnąZaizolowane wełną mineralną (lub innym materiałem dopuszczonym do użytkowania) elementy kotła, w których zachodzą procesy spalania oraz transportu nośnika energii cieplnej 
Kocioł musi być malowany proszkowoKocioł musi być malowany proszkowo lub inną metodą gwarantującą trwałość powłoki
Sterownik kotła: powinien posiadać możliwość podłączenia panelu pokojowego umożliwiającego odczyt parametrów z regulatora: Sterowanie wszystkimi dostępnymi obiegami, informacje o ilości paliwa w zasobniku – informacja graficzna /dźwiękowa w razie braku paliwa, temperatura c.w.u., temperatura kotła, temperatura zewnętrzna, zegar z kalendarzem – zegar umożliwia zaprogramowanie w cyklu tygodniowym wymaganych temperatur pokojowych oraz ciepłej wody użytkowej.  Sterownik kotła: powinien posiadać możliwość podłączenia panelu pokojowego. Sterowanie wszystkimi dostępnymi obiegami, informacje o ilości paliwa w zasobniku – informacja graficzna /dźwiękowa w razie braku paliwa, temperatura c.w.u., temperatura kotła, temperatura zewnętrzna, zegar z kalendarzem – zegar umożliwia zaprogramowanie w cyklu tygodniowym wymaganych temperatur pokojowych oraz ciepłej wody użytkowej.  

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.