Day

21 marca, 2022
Informujemy, że dokonano aktualizacji załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – „Minimalne wymagania stawiane instalacjom” w zakresie parametrów kotła na biomasę. Zaktualizowany dokument można pobrać w zakładce Dokumenty dla mieszkańców. Aktualizacji dokonano w poniższym zakresie: BYŁOJESTSprawność nominalna nie mniejsza niż 90,6%,Sprawność nominalna nie mniejsza niż 88%Kotły na biomasę powinny być podłączone przez zespoloną armaturę hydrauliczną...