Day

31 lipca, 2023
Niniejszym przekazujemy wyniki oceny formalnej i merytorycznej deklaracji udziału w projekcie „Rozwój energii rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ożarowice”. Wszystkie złożone deklaracje zostały ocenione pozytywnie i zakwalifikowane na listę podstawową. Jednocześnie informujemy, że wskazana lista nie jest równoznaczna z przyznaniem dofinansowania. Informacje w tym zakresie zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Lista_deklaracjiPobierz