Day

7 czerwca, 2023
Na podstawie Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ożarowice” planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Ożarowice Nr...