Day

28 czerwca, 2021
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”zamieszcza listy potencjalnych Grantobiorców, po przeprowadzonej weryfikacji kryteriów formalnych dla osób, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie w naborze uzupełniającym(w 2021 roku). Listy publikowane są w podziale na poszczególne typy mikroinstalacji OZE. Jednocześnie informujemy, że dopiero po weryfikacji technicznej wszystkich lokalizacji, zostanie upubliczniona...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” zamieszcza listy potencjalnych Grantobiorców po przeprowadzonej weryfikacji kryteriów formalnych dla osób, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie w pierwszym naborze(w latach 2017-2018). Listy publikowane są w podziale na poszczególne typy mikroinstalacji OZE. Jednocześnie informujemy, że dopiero po weryfikacji technicznej wszystkich lokalizacji zostanie...