Przedłużenie terminu realizacji projektu

Informujemy, że na podstawie zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizacja projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” została przedłużona do 31 marca 2023 r.

W związku z powyższym wszyscy Grantobiorcy do dnia 31 marca 2023 r. powinni przedłożyć wniosek o wypłatę grantu. Z odpowiednim wyprzedzeniem należy wykonać instalację, zgłosić do odbioru oraz opłacić fakturę.

Wskazany termin zakończenia projektu jest ostateczny.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.