Informacja o zmianie minimalnych wymagań dla pomp c.w.u.

Informujemy, że dokonano aktualizacji załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – „Minimalne wymagania stawiane instalacjom” w zakresie parametrów pompy c.w.u.

Zaktualizowany dokument można pobrać w zakładce Dokumenty dla mieszkańców.

Aktualizacji dokonano w poniższym zakresie:

1) Było:

Minimalny wymagany współczynnik wg (A15/W10-55) COP 3,2

Jest:

Minimalny wymagany współczynnik wg (A15/W10-55) COP 3,0;

2) Było:

Zbiornik powinien być stalowy zabezpieczony warstwą antykorozyjną, dodatkowo zabezpieczony również anodą tytanową lub magnezową. Pojemność rzeczywista magazynowa zbiornika powinna wynosić minimum 260 l;

Jest:

Zbiornik powinien być stalowy zabezpieczony warstwą antykorozyjną, dodatkowo zabezpieczony również anodą tytanową lub magnezową. Pojemność rzeczywista magazynowa zbiornika powinna wynosić minimum 200 l;

3) Było:

Średni pobór mocy elektrycznej przez pompę ciepła musi wynosić maksymalnie 430 W,

Jest:

Średni pobór mocy elektrycznej przez pompę ciepła musi wynosić maksymalnie 480 W,

4) Było:

Sterownik posiadają funkcję m.in. (…) COP urządzenia  minimum 3,2 ( A15/W10-55).

Jest:

Sterownik posiadają funkcję m.in. (…) COP urządzenia  minimum 3,0 ( A15/W10-55).

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.