Informacja o kredycie ekologicznym

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sfinansowania zakupu i montażu instalacji OZE przed otrzymaniem refundacji informujemy, że Bank Spółdzielczy w Świerklańcu posiada w swojej ofercie dedykowany kredyt ekologiczny.

Zgodnie z warunkami projektu grant jest udzielany w formie refundacji, tj. po wykonaniu instalacji, zapłaceniu faktury i prawidłowym rozliczeniu z Gminą Ożarowice.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.