Zakończona weryfikacja formalna Grantobiorców w ramach 1. naboru

Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” zamieszcza listy potencjalnych Grantobiorców po przeprowadzonej weryfikacji kryteriów formalnych dla osób, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie w pierwszym naborze
(w latach 2017-2018).
Listy publikowane są w podziale na poszczególne typy mikroinstalacji OZE.

Jednocześnie informujemy, że dopiero po weryfikacji technicznej wszystkich lokalizacji zostanie upubliczniona ostateczna lista potencjalnych Grantobiorców. 

Informujemy, że kolorem zielonym oznaczno mieszkańców wstępnie zakwalifikowanych na listę potencjalnych grantobiorców.

Kolorem białym oznaczono osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.