Spotkanie z przedstawicielem firmy PV monitor

Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2022 r. o godzinie 13:00, w Urzędzie Gminy Ożarowice (w sali nr 9), odbędzie się otwarte spotkanie z przedstawicielem firmy PV Monitor.

Firma PV Monitor odpowiada za monitorowanie energii wytworzonej przez instalacje wykonane w ramach ww. projektu.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.