Spotkanie informacyjne z inspektorem nadzoru ws. instalacji cieplnych

Informujemy, że w dniu 11 lutego 2022 r. o godzinie 9:00 w biurze operatora projektu odbędzie się spotkanie informacyjne z inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych.

Celem spotkania będzie omówienie z wykonawcami bieżących spraw związanych z realizacją projektu w zakresie instalacji solarnych, kotłów na biomasę, pomp C.W.U. oraz pomp C.O.+C.W.U.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.