Spotkanie informacyjne z inspektorami nadzoru ws. instalacji cieplnych

Niniejszym informujemy, że w dniu 8 października 2021 r. o godzinie 15:00 w biurze projektu odbędzie się spotkanie informacyjne z inspektorami nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych.

Celem spotkania będzie omówienie z wykonawcami bieżących spraw związanych z realizacją projektu w zakresie instalacji solarnych, kotłów na biomasę, pomp C.W.U. oraz pomp C.O.+C.W.U.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.