Rozpoczęcie weryfikacji uczestników projektu

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że z dniem dzisiejszym rozpoczynamy weryfikację telefoniczną osób, które w latach 2017-2018 złożyły deklarację udziału w Projekcie „Odnawialne źródła energii  szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.