Przedłużony termin realizacji projektu

Informujemy, że na podstawie zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizacja projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” została przedłużona do 31 grudnia 2022 r. Do tego dnia Gmina Ożarowice musi wypłacić wszystkie granty.

Wszystkie instalacje muszą zostać wykonane i odebrane do 30 września 2022 r.

W mocy pozostają zapisy regulaminu dotyczące terminu podpisywania umów o powierzenie grantu (31 marca 2022 r.), o którym informowaliśmy tutaj.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.