Pilne przypomnienie o konieczności rozliczenia grantów do końca marca

Szanowni Państwo,

przypominamy, że na zakończenie montażu instalacji OZE i rozliczenie grantów pozostały nieco ponad dwa miesiące – termin upływa 31 marca 2023 r. Granty nierozliczone do tego dnia nie zostaną wypłacone.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.