Ostateczny termin na uzupełnienie dokumentów upływa w dniu 31.05.2021 r.

Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” zwraca się do osób, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie w pierwszym naborze (w latach 2017-2018), o uzupełnienie wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2021 r.

W przypadku gdy dokumenty te nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, osoby, których dokumenty zgłoszeniowe są niekompletne, zostaną usunięte z listy Grantobiorców i tym samym nie będą uczestnikami projektu.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.