Ogłoszenie o zakończeniu weryfikacji deklaracji uczestnictwa w projekcie złożonych w latach 2017-2018

Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby, z którymi skontaktował się Operator, zobligowane są do uzupełnienia dokumentów do dnia 31.05.2021 r.

W przeciwnym razie osoby te zostaną usunięte z listy Grantobiorców.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.