Ogłoszenie o pierwszym naborze uczestników projektu grantowego (nowa edycja)

Na podstawie Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ożarowice” planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Ożarowice Nr WG.0050.1152.2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku, Gmina Ożarowice ogłasza pierwszy nabór uczestników projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ożarowice”.

Nabór będzie trwał w terminie od 22 czerwca do 4 lipca br.

Nabór będzie prowadzony na zasadach wynikających z ww. Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego.