Nowe godziny otwarcia biura projektu

Informujemy, że zmianie ulegają godziny przyjmowania Grantobiorców w biurze projektu. Począwszy od 30 sierpnia br. biuro projektu będzie otwarte:

  • we wtorki w godzinach 7:30-15:30;
  • w środy w godzinach 9:00-17:00;
  • w czwartki 7:30-15:30.

W pozostałe dni Grantobiorcy będą przyjmowani po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.