Nabór na otwartą listę potencjalnych wykonawców

Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” rozpoczyna prowadzenie dobrowolnej i otwartej listy zainteresowanych Wykonawców, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiadających zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, na dzień wpisu na niniejszą listę.
Lista jest prowadzona w celu ułatwienia Grantobiorcom kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami instalacji OZE.   

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.