Komunikat ws. konieczności przyspieszenia prac

Szanowni Państwo,

mając na uwadze obecny postęp realizacji projektu, termin jego zakończenia, a także niewielką w ostatnim czasie liczbę nowych zgłoszeń do odbioru instalacji, zwracamy się o pilną intensyfikację wykonywania instalacji oraz niezwłoczne składanie wniosków o wypłatę grantów.

Wcześniejsze rozliczenie grantów pozwoli uniknąć powstania zatorów płatniczych, dzięki czemu Grantobiorcy będą krócej oczekiwali na wypłatę środków.

Podkreślamy, że Gminę Ożarowice z racji zawartej umowy o dofinansowanie obowiązują ściśle określone terminy wydatkowania środków.

Ostatecznie, jeżeli Grantobiorca wykona instalację w terminie niepozwalającym na wypłatę grantu w okresie kwalifikowalności wydatków, grant nie zostanie wypłacony.