Istotna zmiana ustawy o OZE

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw (poz. 467) została opublikowana ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza korzystne przepisy dla grantobiorców, ponieważ każda osoba, która zawrze w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego oraz złoży wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu.

Szczegółowe wymagania zostały określone w ww. ustawie.

Ustawa jest wynikiem starań jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gminy Ożarowice.

Wszystkich mieszkańców Gminy Ożarowice prosimy o intensyfikację działań zmierzających do podpisania umowy o powierzenie grantu.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.