Informacja o wynikach oceny formalnej i merytorycznej deklaracji uczestnictwa w ramach pierwszego naboru (nowa edycja)

Niniejszym przekazujemy wyniki oceny formalnej i merytorycznej deklaracji udziału w projekcie „Rozwój energii rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ożarowice”.

Wszystkie złożone deklaracje zostały ocenione pozytywnie i zakwalifikowane na listę podstawową.

Jednocześnie informujemy, że wskazana lista nie jest równoznaczna z przyznaniem dofinansowania.

Informacje w tym zakresie zostaną opublikowane w terminie późniejszym.