Informacja o planowanych zmianach w projekcie

Ponieważ od momentu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz wniosku o dofinansowanie projektu do jego rozpoczęcia nastąpił znaczny postęp technologiczny, a także zmieniły się warunki realizacji projektu, konieczna stała się aktualizacja Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”. Podkreślamy przy tym, że wprowadzenie zmian każdorazowo wymaga uprzedniej akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Pragniemy poinformować, że obecnie oczekujemy na zatwierdzenie proponowanych zmian. Zmiany są niezbędne, żeby móc rozpocząć podpisywanie umów z Mieszkańcami o powierzenie grantów, rozliczyć dofinansowanie oraz zrealizować projekt z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych.

Informacja o akceptacji zmian zostanie przekazana do publicznej wiadomości razem z nowymi – korzystniejszymi warunkami realizacji.

Rozpoczęcie kolejnego etapu weryfikacji nastąpi niezwłocznie, o czym będziemy informować.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.