Informacja dla Mieszkańców

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-19 marca biuro projektu będzie czynne do godziny 17:00.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.