Informacja dla grantobiorców w sprawie audytów

Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby z naboru 2017-2018, które posiadają dokumentację sytuacyjno-techniczną i nie składały deklaracji w naborze uzupełniającym 2021, a są zakwalifikowane w projekcie na instalację pompy C.O + C.W.U lub kocioł na biomasę, proszone są o pobranie ze strony operatora „Karty inwentaryzacyjnej” na potrzeby wykonania uproszczonego audytu energetycznego.

Wypełnienie karty jest konieczne do sporządzenia wymaganego dla tych instalacji audytu. W celu wykonania uproszczonego audytu, zapraszamy do złożenia wypełnionej „Karty Inwentaryzacyjnej”
w biurze Operatora projektu oraz wpłaty 350,00 zł brutto, w tym VAT 23%, za opracowany uproszczony audyt energetyczny na konto:

ECOEN CONSULT Sp. o.o.

ul. Centralna 5

42-625 Pyrzowice

w ING Bank Śląski

nr konta 06 1050 1230 1000 0090 9661 2545

Informujemy, że uproszczony audyt energetyczny może przygotować osoba wpisana na listę Zrzeszonych Audytorów Energetycznych w zakresie efektywności energetycznej i/lub na listę Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków według zamieszczonego na stronie Operatora wzoru. Kopie uprawnień audytorskich należy dołączyć do dokumentacji audytowej. Audyty powinny być wykonane zgodnie z KOBIZE 2017.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.