By

ecoen-admin
Przypominamy, że energia wytworzona przez instalacje OZE zainstalowane w ramach projektu może być wyprodukowana wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe. Powyższe wynika bezpośrednio z § 6 ust. 1 Regulaminu naboru oraz realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”, zgodnie z którym: Energia cieplna i elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w...
Szanowni Państwo, przypominamy, że na zakończenie montażu instalacji OZE i rozliczenie grantów pozostały nieco ponad dwa miesiące – termin upływa 31 marca 2023 r. Granty nierozliczone do tego dnia nie zostaną wypłacone.
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” przekazuje poniżej wyniki naboru. Osoby, które zgłosiły się do projektu w czwartym naborze (14.11.2022r. – 14.12.2022 r.) i zostały zakwalifikowane, proszone są o pobranie ankiety (załącznik nr 3 do Regulaminu) i jej rzetelne wypełnienie w celu wykonania wymaganego opracowania sytuacyjno-technicznego. Następnie należy...
Niniejszym informujemy, że w poniższym zakresie dokonano zmiany minimalnych wymagań dla pomp do c.w.u. Było: Minimalny wymagany współczynnik wg (A15W10-55) COP 3,2 Jest: Minimalny wymagany współczynnik wg (A15W10-55) COP 2,9 Było: Średni pobór mocy elektrycznej przez pompę ciepła musi wynosić maksymalnie 430 W Jest: Średni pobór mocy elektrycznej przez pompę ciepła musi wynosić maksymalnie 490...
Informujemy, że po uwzględnieniu i przesunięciu osób z list rezerwowych na listy podstawowe istnieje możliwość otwarcia naboru uzupełniającego w następującym zakresie: Instalacja solarna – 7 wolnych miejsc,Powietrzna pompa c.w.u. – 47 wolnych miejsc,Kocioł na biomasę – 2 wolne miejsca. W związku z powyższym z dniem 14.11.2022 r. rozpoczynamy nabór uzupełniający. Osoby, które pragną wziąć udział...
Informujemy, że na podstawie zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizacja projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” została przedłużona do 31 marca 2023 r. W związku z powyższym wszyscy Grantobiorcy do dnia 31 marca 2023 r. powinni przedłożyć wniosek o wypłatę grantu. Z odpowiednim...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby, które zgłosiły się do projektu w trzecim naborze (2022 r.) i zostały zakwalifikowane, proszone są o pobranie ankiety (załącznik nr 3 do Regulaminu) i jej rzetelne wypełnienie w celu wykonania wymaganego opracowania sytuacyjno-technicznego. Następnie należy dokonać wpłaty w wysokości...
Szanowni Państwo, mając na uwadze obecny postęp realizacji projektu, termin jego zakończenia, a także niewielką w ostatnim czasie liczbę nowych zgłoszeń do odbioru instalacji, zwracamy się o pilną intensyfikację wykonywania instalacji oraz niezwłoczne składanie wniosków o wypłatę grantów. Wcześniejsze rozliczenie grantów pozwoli uniknąć powstania zatorów płatniczych, dzięki czemu Grantobiorcy będą krócej oczekiwali na wypłatę środków....
W związku z obecną sytuacją rynkową i obniżoną dostępnością urządzeń, na wniosek wykonawców zaktualizowano minimalne wymagania odnośnie do instalacji solarnych. Zmian dokonano w poniższym zakresie: Było: Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007 lub równoważnej): >1355 W Jest: Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu...
Szanowny Grantobiorcy, przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 2 regulaminu, Grantobiorca nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Ożarowice z tytułu należności podatkowych oraz wywóz śmieci na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji Inwestycji i rozliczenia Projektu. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością...
1 2 3 6