Day

8 sierpnia, 2022
Informujemy, że na podstawie zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizacja projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” została przedłużona do 31 marca 2023 r. W związku z powyższym wszyscy Grantobiorcy do dnia 31 marca 2023 r. powinni przedłożyć wniosek o wypłatę grantu. Z odpowiednim...