Day

12 maja, 2022
Szanowny Grantobiorcy, przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 2 regulaminu, Grantobiorca nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Ożarowice z tytułu należności podatkowych oraz wywóz śmieci na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji Inwestycji i rozliczenia Projektu. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością...