Day

13 kwietnia, 2022
Informujemy, że dokonano aktualizacji załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – „Minimalne wymagania stawiane instalacjom” w zakresie parametrów pompy c.w.u. Zaktualizowany dokument można pobrać w zakładce Dokumenty dla mieszkańców. Aktualizacji dokonano w poniższym zakresie: 1) Było: Minimalny wymagany współczynnik wg (A15/W10-55) COP 3,2 Jest: Minimalny wymagany współczynnik wg (A15/W10-55) COP 3,0; 2) Było: Zbiornik powinien być...