Day

17 lutego, 2022
Operator projektu przypomina, że kosztem kwalifikowalnym w projekcie są wyłącznie koszty wykonania instalacji o mocy określonej w umowie o przyznanie grantu. Jeżeli Grantobiorca wykona instalację o mocy większej niż określona w umowie o przyznanie grantu, koszty związane z rozbudową instalacji finansuje Grantobiorca. Oznacza to, że Grantodawca nie dofinansowuje kosztów rozbudowy instalacji. W przypadku zwiększenia mocy...