Day

9 lutego, 2022
Informujemy, że na podstawie zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizacja projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” została przedłużona do 31 grudnia 2022 r. Do tego dnia Gmina Ożarowice musi wypłacić wszystkie granty. Wszystkie instalacje muszą zostać wykonane i odebrane do 30 września 2022...