Day

29 września, 2021
Operator projektu niniejszym przekazuje wytyczne dotyczące monitoringu instalacji wykonywanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”. Wytyczne ws. monitoringuPobierz