Day

7 września, 2021
Informujemy, że wykonawcy, którzy odmawiają złożenia oferty z powodu braku gwarancji wyboru ich oferty, będą usuwani z otwartej listy wykonawców prowadzonej przez Operatora programu.