Day

1 września, 2021
Operator programu przypomina, iż do montażu instalacji można przystąpić po uzyskaniu zatwierdzenia dokumentacji projektowej. Projekt do zatwierdzenia należy przesłać mailem do inspektora nadzoru w odpowiedniej specjalności (lub inspektorów). Nadzory inwestorskie w imieniu operatora programu pełnią: Wiesław Dawid mail. ziedawid@gmail.com tel. 609189421 w zakresie branży elektrycznej – PV Jacek Byrczek mail. jbyrczek@interia.pl tel. 508006587 w zakresie...