Day

11 sierpnia, 2021
Informujemy, że w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” została wznowiona możliwość podpisywania umów o powierzenie grantu pomiędzy Gminą Ożarowice a Grantobiorcami. Przypominamy, że dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę są wystawione po podpisaniu umowy pomiędzy Grantobiorcą i...