Day

23 lipca, 2021
W związku z zakwestionowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach uchwałyRady Gminy Ożarowice nr XXIV.441.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” – informujemy, że podpisywanie umów z Grantobiorcami o powierzenie grantu zostaje czasowo zawieszone...