Day

7 lipca, 2021
Informujemy, że dla omawianego projektu „OZE szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” stworzony zostanie wspólny system informatyczny umożliwiający kompleksowe gromadzenie danych o wszystkich rodzajach instalacji OZE uwzględnionych z tym projekcie. 1. System monitoringu pracy instalacji PV musi zapewniać wysyłkę danych o produkcji z PV oraz o zużyciu energii w gospodarstwie domowym beneficjenta do...