Day

15 czerwca, 2021
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sfinansowania zakupu i montażu instalacji OZE przed otrzymaniem refundacji informujemy, że Bank Spółdzielczy w Świerklańcu posiada w swojej ofercie dedykowany kredyt ekologiczny. Zgodnie z warunkami projektu grant jest udzielany w formie refundacji, tj. po wykonaniu instalacji, zapłaceniu faktury i prawidłowym rozliczeniu z Gminą Ożarowice.