Day

25 maja, 2021
W związku z pojawiającymi się nieuczciwymi praktykami wprowadzania w błąd uczestników projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” przypominamy, że zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu, wydatkami kwalifikowanymi w projekcie są wyłącznie wydatki dotyczące mikroinstalacji OZE. Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu – energia cieplna i elektryczna wytworzona...