Day

11 maja, 2021
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że zakończył weryfikację deklaracji złożonych w naborach w latach 2017-2018. W wyniku weryfikacji w projekcie istnieją wolne miejsce w następującym zakresie: Instalacja PV (fotowoltaika) – 121 wolnych miejsc,Instalacja solarna – 56 wolnych miejsc,Powietrzna pompa c.w.u. – 24 wolnych miejsc,Powietrzna pompa co...