Day

17 kwietnia, 2021
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że dobiega końca bezpośrednia weryfikacja deklaracji uczestnictwa w niniejszym projekcie, prowadzona dla potwierdzenia aktualności pierwotnie złożonych deklaracji w pierwszym naborze tj. w latach 2017-2018. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby osoby, które w latach 2017-2018 złożyły deklarację...