Day

10 lutego, 2021
Ponieważ od momentu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz wniosku o dofinansowanie projektu do jego rozpoczęcia nastąpił znaczny postęp technologiczny, a także zmieniły się warunki realizacji projektu, konieczna stała się aktualizacja Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”. Podkreślamy przy tym, że wprowadzenie zmian każdorazowo...